MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за den_ben
Общо Атаките на другите 517
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 510
Общо злато откраднато от други. 157,502,139,304
Обшо използвани връщаня 7,657
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 308,827,724
Общо войници изгубени в атакуване 7,172
Общо войници, убити в други атаки 144,420
Общо Bloodjewels са атакувани от den_ben използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от den_ben използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 498
Общо откраднато злато от helltargets 152,774,470,347
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 586,325,959
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на den_ben
Общо атаки срещу den_ben 294
Общо атаки срещу den_ben използвайки 15 хода 248
Общо злато ограбено от den_ben 140,439,201,767
Общо ходове използвани срещу den_ben 3,789
Средно злато за атаки с 15 хода срещу den_ben 566,287,104
Общо войници убити от атакуващия 0
Общо войници изгубени при защита 58,313
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу den_ben 1,780
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу den_ben 3,900,000,000
Общо Helltargets хайки 256
Общо откраднато злато от helltargets 132,658,964,283
Общи призовавания на змията срещу den_ben 1
Общо шпиони убити от Megalicker 270,000
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 64,800
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0