MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за Drowkiller
Общо Атаките на другите 291
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 285
Общо злато откраднато от други. 19,368,471,788
Обшо използвани връщаня 4,281
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 67,959,550
Общо войници изгубени в атакуване 5,480
Общо войници, убити в други атаки 25,659
Общо Bloodjewels са атакувани от Drowkiller използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от Drowkiller използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 74,163,482
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на Drowkiller
Общо атаки срещу Drowkiller 363
Общо атаки срещу Drowkiller използвайки 15 хода 358
Общо злато ограбено от Drowkiller 113,507,952,104
Общо ходове използвани срещу Drowkiller 5,375
Средно злато за атаки с 15 хода срещу Drowkiller 317,061,319
Общо войници убити от атакуващия 236,666
Общо войници изгубени при защита 568,259
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу Drowkiller 240
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу Drowkiller 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общи призовавания на змията срещу Drowkiller 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0