MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за Dqlova113
Общо Атаките на другите 4
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 0
Общо злато откраднато от други. 60,800,390
Обшо използвани връщаня 18
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 0
Общо войници изгубени в атакуване 139
Общо войници, убити в други атаки 131
Общо Bloodjewels са атакувани от Dqlova113 използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от Dqlova113 използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на Dqlova113
Общо атаки срещу Dqlova113 69
Общо атаки срещу Dqlova113 използвайки 15 хода 67
Общо злато ограбено от Dqlova113 11,369,648,638
Общо ходове използвани срещу Dqlova113 1,025
Средно злато за атаки с 15 хода срещу Dqlova113 169,696,248
Общо войници убити от атакуващия 0
Общо войници изгубени при защита 8,127
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу Dqlova113 0
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу Dqlova113 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общи призовавания на змията срещу Dqlova113 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0