MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за den_ben
Общо Атаките на другите 271
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 271
Общо злато откраднато от други. 58,463,408,463
Обшо използвани връщаня 4,065
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 215,732,135
Общо войници изгубени в атакуване 58,949
Общо войници, убити в други атаки 80,786
Общо Bloodjewels са атакувани от den_ben използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от den_ben използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 265
Общо откраднато злато от helltargets 58,177,925,097
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 271,437,427
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 679,430,423
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на den_ben
Общо атаки срещу den_ben 164
Общо атаки срещу den_ben използвайки 15 хода 159
Общо злато ограбено от den_ben 29,357,439,955
Общо ходове използвани срещу den_ben 2,401
Средно злато за атаки с 15 хода срещу den_ben 184,637,987
Общо войници убити от атакуващия 0
Общо войници изгубени при защита 34,943
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу den_ben 40
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу den_ben 150,000,000
Общо Helltargets хайки 143
Общо откраднато злато от helltargets 28,415,951,887
Общи призовавания на змията срещу den_ben 1
Общо шпиони убити от Megalicker 100,000
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 495
Златни щети от унищожени оръжия 742,500,000