MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за Diverchat
Общо Атаките на другите 2,529
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 2,529
Общо злато откраднато от други. 499,239,724,398
Обшо използвани връщаня 37,935
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 197,405,980
Общо войници изгубени в атакуване 127,679
Общо войници, убити в други атаки 676,352
Общо Bloodjewels са атакувани от Diverchat използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от Diverchat използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 178
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 10,000
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 2,400
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 448,070,581
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на Diverchat
Общо атаки срещу Diverchat 5
Общо атаки срещу Diverchat използвайки 15 хода 4
Общо злато ограбено от Diverchat 2,048,844
Общо ходове използвани срещу Diverchat 61
Средно злато за атаки с 15 хода срещу Diverchat 512,211
Общо войници убити от атакуващия 100
Общо войници изгубени при защита 20
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу Diverchat 0
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу Diverchat 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общи призовавания на змията срещу Diverchat 0
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0