MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за Darken_Knight
Общо Атаките на другите 2,417
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 2,403
Общо злато откраднато от други. 760,449,776,143
Обшо използвани връщаня 36,097
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 316,458,500
Общо войници изгубени в атакуване 561,687
Общо войници, убити в други атаки 3,038,863
Общо Bloodjewels са атакувани от Darken_Knight използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от Darken_Knight използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 24
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 224,935,926
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на Darken_Knight
Общо атаки срещу Darken_Knight 43
Общо атаки срещу Darken_Knight използвайки 15 хода 39
Общо злато ограбено от Darken_Knight 19,564,353,837
Общо ходове използвани срещу Darken_Knight 589
Средно злато за атаки с 15 хода срещу Darken_Knight 501,650,098
Общо войници убити от атакуващия 204,315
Общо войници изгубени при защита 55,850
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу Darken_Knight 20
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу Darken_Knight 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общи призовавания на змията срещу Darken_Knight 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0