MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за diptheria
Общо Атаките на другите 0
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 0
Общо злато откраднато от други. 0
Обшо използвани връщаня 0
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 0
Общо войници изгубени в атакуване 0
Общо войници, убити в други атаки 0
Общо Bloodjewels са атакувани от diptheria използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от diptheria използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на diptheria
Общо атаки срещу diptheria 114
Общо атаки срещу diptheria използвайки 15 хода 113
Общо злато ограбено от diptheria 35,144,385,990
Общо ходове използвани срещу diptheria 1,699
Средно злато за атаки с 15 хода срещу diptheria 311,012,265
Общо войници убити от атакуващия 0
Общо войници изгубени при защита 3,998
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу diptheria 0
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу diptheria 0
Общо Helltargets хайки 101
Общо откраднато злато от helltargets 35,052,205,722
Общи призовавания на змията срещу diptheria 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0