MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за djarf
Общо Атаките на другите 94
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 94
Общо злато откраднато от други. 7,639,735,980
Обшо използвани връщаня 1,410
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 81,273,787
Общо войници изгубени в атакуване 3,382
Общо войници, убити в други атаки 6,588
Общо Bloodjewels са атакувани от djarf използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от djarf използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 79
Общо откраднато злато от helltargets 7,544,679,384
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 263,570,086
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на djarf
Общо атаки срещу djarf 392
Общо атаки срещу djarf използвайки 15 хода 373
Общо злато ограбено от djarf 106,965,383,800
Общо ходове използвани срещу djarf 5,686
Средно злато за атаки с 15 хода срещу djarf 286,770,466
Общо войници убити от атакуващия 34,867
Общо войници изгубени при защита 181,654
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу djarf 80
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу djarf 0
Общо Helltargets хайки 363
Общо откраднато злато от helltargets 105,104,281,216
Общи призовавания на змията срещу djarf 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0