MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за MadrikBal
Общо Атаките на другите 0
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 0
Общо злато откраднато от други. 0
Обшо използвани връщаня 0
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 0
Общо войници изгубени в атакуване 0
Общо войници, убити в други атаки 0
Общо Bloodjewels са атакувани от MadrikBal използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от MadrikBal използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на MadrikBal
Общо атаки срещу MadrikBal 20
Общо атаки срещу MadrikBal използвайки 15 хода 20
Общо злато ограбено от MadrikBal 3,279,175,590
Общо ходове използвани срещу MadrikBal 300
Средно злато за атаки с 15 хода срещу MadrikBal 163,958,780
Общо войници убити от атакуващия 0
Общо войници изгубени при защита 689
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу MadrikBal 0
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу MadrikBal 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общи призовавания на змията срещу MadrikBal 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0