MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за RogerPab
Общо Атаките на другите 0
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 0
Общо злато откраднато от други. 0
Обшо използвани връщаня 0
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 0
Общо войници изгубени в атакуване 0
Общо войници, убити в други атаки 0
Общо Bloodjewels са атакувани от RogerPab използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от RogerPab използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на RogerPab
Общо атаки срещу RogerPab 18
Общо атаки срещу RogerPab използвайки 15 хода 18
Общо злато ограбено от RogerPab 3,021,400,767
Общо ходове използвани срещу RogerPab 270
Средно злато за атаки с 15 хода срещу RogerPab 167,855,598
Общо войници убити от атакуващия 0
Общо войници изгубени при защита 691
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу RogerPab 0
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу RogerPab 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общи призовавания на змията срещу RogerPab 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0