MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за Fadopsbub
Общо Атаките на другите 0
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 0
Общо злато откраднато от други. 0
Обшо използвани връщаня 0
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 0
Общо войници изгубени в атакуване 0
Общо войници, убити в други атаки 0
Общо Bloodjewels са атакувани от Fadopsbub използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от Fadopsbub използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на Fadopsbub
Общо атаки срещу Fadopsbub 21
Общо атаки срещу Fadopsbub използвайки 15 хода 21
Общо злато ограбено от Fadopsbub 3,043,966,407
Общо ходове използвани срещу Fadopsbub 315
Средно злато за атаки с 15 хода срещу Fadopsbub 144,950,781
Общо войници убити от атакуващия 0
Общо войници изгубени при защита 894
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу Fadopsbub 0
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу Fadopsbub 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общи призовавания на змията срещу Fadopsbub 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0