MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за Delmerrot
Общо Атаките на другите 0
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 0
Общо злато откраднато от други. 0
Обшо използвани връщаня 0
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 0
Общо войници изгубени в атакуване 0
Общо войници, убити в други атаки 0
Общо Bloodjewels са атакувани от Delmerrot използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от Delmerrot използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на Delmerrot
Общо атаки срещу Delmerrot 19
Общо атаки срещу Delmerrot използвайки 15 хода 19
Общо злато ограбено от Delmerrot 2,986,870,614
Общо ходове използвани срещу Delmerrot 285
Средно злато за атаки с 15 хода срещу Delmerrot 157,203,717
Общо войници убити от атакуващия 0
Общо войници изгубени при защита 889
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу Delmerrot 0
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу Delmerrot 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общи призовавания на змията срещу Delmerrot 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0