MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за FainerMycle
Общо Атаките на другите 0
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 0
Общо злато откраднато от други. 0
Обшо използвани връщаня 0
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 0
Общо войници изгубени в атакуване 0
Общо войници, убити в други атаки 0
Общо Bloodjewels са атакувани от FainerMycle използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от FainerMycle използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на FainerMycle
Общо атаки срещу FainerMycle 18
Общо атаки срещу FainerMycle използвайки 15 хода 18
Общо злато ограбено от FainerMycle 2,970,592,539
Общо ходове използвани срещу FainerMycle 270
Средно злато за атаки с 15 хода срещу FainerMycle 165,032,919
Общо войници убити от атакуващия 0
Общо войници изгубени при защита 503
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу FainerMycle 0
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу FainerMycle 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общи призовавания на змията срещу FainerMycle 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0