MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за DarkPhoenix
Общо Атаките на другите 2,212
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 2,197
Общо злато откраднато от други. 562,556,197,765
Обшо използвани връщаня 32,978
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 256,056,531
Общо войници изгубени в атакуване 526,955
Общо войници, убити в други атаки 823,767
Общо Bloodjewels са атакувани от DarkPhoenix използване Helldragon 2,380
Общо банки за златото са атакувани от DarkPhoenix използване Cerberus 3,850,000,000
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 99
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 20,000
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 4,800
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 213,442,530
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 199,049,355
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 15
Златни щети от унищожени оръжия 22,500,000
Глобални стати за защита на DarkPhoenix
Общо атаки срещу DarkPhoenix 222
Общо атаки срещу DarkPhoenix използвайки 15 хода 220
Общо злато ограбено от DarkPhoenix 134,550,141,187
Общо ходове използвани срещу DarkPhoenix 3,303
Средно злато за атаки с 15 хода срещу DarkPhoenix 611,591,551
Общо войници убити от атакуващия 472,207
Общо войници изгубени при защита 2,536,900
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу DarkPhoenix 20
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу DarkPhoenix 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общи призовавания на змията срещу DarkPhoenix 0
Общо шпиони убити от Megalicker 10,000
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 2,400
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0