MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за EBG04
Общо Атаките на другите 0
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 0
Общо злато откраднато от други. 0
Обшо използвани връщаня 0
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 0
Общо войници изгубени в атакуване 0
Общо войници, убити в други атаки 0
Общо Bloodjewels са атакувани от EBG04 използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от EBG04 използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на EBG04
Общо атаки срещу EBG04 137
Общо атаки срещу EBG04 използвайки 15 хода 136
Общо злато ограбено от EBG04 31,611,939,073
Общо ходове използвани срещу EBG04 2,045
Средно злато за атаки с 15 хода срещу EBG04 232,440,728
Общо войници убити от атакуващия 0
Общо войници изгубени при защита 49,506
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу EBG04 0
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу EBG04 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общи призовавания на змията срещу EBG04 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0