MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за Fox-Claw
Общо Атаките на другите 0
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 0
Общо злато откраднато от други. 0
Обшо използвани връщаня 0
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 0
Общо войници изгубени в атакуване 0
Общо войници, убити в други атаки 0
Общо Bloodjewels са атакувани от Fox-Claw използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от Fox-Claw използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на Fox-Claw
Общо атаки срещу Fox-Claw 17
Общо атаки срещу Fox-Claw използвайки 15 хода 17
Общо злато ограбено от Fox-Claw 2,811,181,209
Общо ходове използвани срещу Fox-Claw 255
Средно злато за атаки с 15 хода срещу Fox-Claw 165,363,601
Общо войници убити от атакуващия 0
Общо войници изгубени при защита 884
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу Fox-Claw 0
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу Fox-Claw 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общи призовавания на змията срещу Fox-Claw 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0