MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за BlackCatMagics
Общо Атаките на другите 0
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 0
Общо злато откраднато от други. 0
Обшо използвани връщаня 0
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 0
Общо войници изгубени в атакуване 0
Общо войници, убити в други атаки 0
Общо Bloodjewels са атакувани от BlackCatMagics използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от BlackCatMagics използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на BlackCatMagics
Общо атаки срещу BlackCatMagics 15
Общо атаки срещу BlackCatMagics използвайки 15 хода 15
Общо злато ограбено от BlackCatMagics 2,594,592,210
Общо ходове използвани срещу BlackCatMagics 225
Средно злато за атаки с 15 хода срещу BlackCatMagics 172,972,814
Общо войници убити от атакуващия 0
Общо войници изгубени при защита 681
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу BlackCatMagics 0
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу BlackCatMagics 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общи призовавания на змията срещу BlackCatMagics 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0