MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за PoOdetrGom
Общо Атаките на другите 0
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 0
Общо злато откраднато от други. 0
Обшо използвани връщаня 0
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 0
Общо войници изгубени в атакуване 0
Общо войници, убити в други атаки 0
Общо Bloodjewels са атакувани от PoOdetrGom използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от PoOdetrGom използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на PoOdetrGom
Общо атаки срещу PoOdetrGom 18
Общо атаки срещу PoOdetrGom използвайки 15 хода 17
Общо злато ограбено от PoOdetrGom 2,504,301,082
Общо ходове използвани срещу PoOdetrGom 260
Средно злато за атаки с 15 хода срещу PoOdetrGom 147,311,828
Общо войници убити от атакуващия 0
Общо войници изгубени при защита 844
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу PoOdetrGom 0
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу PoOdetrGom 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общи призовавания на змията срещу PoOdetrGom 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0