MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за Edwardjem
Общо Атаките на другите 0
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 0
Общо злато откраднато от други. 0
Обшо използвани връщаня 0
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 0
Общо войници изгубени в атакуване 0
Общо войници, убити в други атаки 0
Общо Bloodjewels са атакувани от Edwardjem използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от Edwardjem използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на Edwardjem
Общо атаки срещу Edwardjem 11
Общо атаки срещу Edwardjem използвайки 15 хода 11
Общо злато ограбено от Edwardjem 2,197,394,784
Общо ходове използвани срещу Edwardjem 165
Средно злато за атаки с 15 хода срещу Edwardjem 199,763,162
Общо войници убити от атакуващия 0
Общо войници изгубени при защита 608
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу Edwardjem 0
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу Edwardjem 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общи призовавания на змията срещу Edwardjem 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0