MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за BaxoqqzqGom
Общо Атаките на другите 0
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 0
Общо злато откраднато от други. 0
Обшо използвани връщаня 0
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 0
Общо войници изгубени в атакуване 0
Общо войници, убити в други атаки 0
Общо Bloodjewels са атакувани от BaxoqqzqGom използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от BaxoqqzqGom използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на BaxoqqzqGom
Общо атаки срещу BaxoqqzqGom 13
Общо атаки срещу BaxoqqzqGom използвайки 15 хода 13
Общо злато ограбено от BaxoqqzqGom 2,171,891,355
Общо ходове използвани срещу BaxoqqzqGom 195
Средно злато за атаки с 15 хода срещу BaxoqqzqGom 167,068,566
Общо войници убити от атакуващия 0
Общо войници изгубени при защита 507
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу BaxoqqzqGom 0
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу BaxoqqzqGom 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общи призовавания на змията срещу BaxoqqzqGom 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0