MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за eamsherdalt
Общо Атаките на другите 0
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 0
Общо злато откраднато от други. 0
Обшо използвани връщаня 0
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 0
Общо войници изгубени в атакуване 0
Общо войници, убити в други атаки 0
Общо Bloodjewels са атакувани от eamsherdalt използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от eamsherdalt използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на eamsherdalt
Общо атаки срещу eamsherdalt 9
Общо атаки срещу eamsherdalt използвайки 15 хода 9
Общо злато ограбено от eamsherdalt 1,830,298,857
Общо ходове използвани срещу eamsherdalt 135
Средно злато за атаки с 15 хода срещу eamsherdalt 203,366,540
Общо войници убити от атакуващия 0
Общо войници изгубени при защита 409
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу eamsherdalt 0
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу eamsherdalt 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общи призовавания на змията срещу eamsherdalt 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0