MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за AlfieLee
Общо Атаките на другите 6
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 4
Общо злато откраднато от други. 348,872,132
Обшо използвани връщаня 70
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 87,218,033
Общо войници изгубени в атакуване 0
Общо войници, убити в други атаки 275
Общо Bloodjewels са атакувани от AlfieLee използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от AlfieLee използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 65,923,686
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на AlfieLee
Общо атаки срещу AlfieLee 21
Общо атаки срещу AlfieLee използвайки 15 хода 21
Общо злато ограбено от AlfieLee 4,276,728,720
Общо ходове използвани срещу AlfieLee 315
Средно злато за атаки с 15 хода срещу AlfieLee 203,653,749
Общо войници убити от атакуващия 0
Общо войници изгубени при защита 1,751
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу AlfieLee 0
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу AlfieLee 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общи призовавания на змията срещу AlfieLee 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0