MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за sirclement18
Общо Атаките на другите 0
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 0
Общо злато откраднато от други. 0
Обшо използвани връщаня 0
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 0
Общо войници изгубени в атакуване 0
Общо войници, убити в други атаки 0
Общо Bloodjewels са атакувани от sirclement18 използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от sirclement18 използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на sirclement18
Общо атаки срещу sirclement18 59
Общо атаки срещу sirclement18 използвайки 15 хода 50
Общо злато ограбено от sirclement18 15,676,054,401
Общо ходове използвани срещу sirclement18 770
Средно злато за атаки с 15 хода срещу sirclement18 313,521,088
Общо войници убити от атакуващия 24
Общо войници изгубени при защита 2,284
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу sirclement18 0
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу sirclement18 0
Общо Helltargets хайки 52
Общо откраднато злато от helltargets 15,579,522,702
Общи призовавания на змията срещу sirclement18 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0