MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за djarf
Общо Атаките на другите 3,467
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 3,457
Общо злато откраднато от други. 731,791,946,407
Обшо използвани връщаня 51,865
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 211,684,104
Общо войници изгубени в атакуване 892,807
Общо войници, убити в други атаки 1,494,899
Общо Bloodjewels са атакувани от djarf използване Helldragon 100
Общо банки за златото са атакувани от djarf използване Cerberus 50,000,000
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общо изпоиолзвани служители Snake King 159
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 220,789,131
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на djarf
Общо атаки срещу djarf 1
Общо атаки срещу djarf използвайки 15 хода 0
Общо злато ограбено от djarf 0
Общо ходове използвани срещу djarf 1
Средно злато за атаки с 15 хода срещу djarf 0
Общо войници убити от атакуващия 1,259
Общо войници изгубени при защита 8,849
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу djarf 0
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу djarf 0
Общо Helltargets хайки 0
Общо откраднато злато от helltargets 0
Общи призовавания на змията срещу djarf 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0