MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за Valkyrie
Общо Атаките на другите 469
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 457
Общо злато откраднато от други. 83,795,497,232
Обшо използвани връщаня 7,011
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 183,359,950
Общо войници изгубени в атакуване 66,857
Общо войници, убити в други атаки 86,418
Общо Bloodjewels са атакувани от Valkyrie използване Helldragon 100
Общо банки за златото са атакувани от Valkyrie използване Cerberus 250,000,000
Общо Helltargets хайки 439
Общо откраднато злато от helltargets 82,081,371,293
Общо изпоиолзвани служители Snake King 13
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 90,000
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 7,200
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 299,243,899
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 220,637,940
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 900
Златни щети от унищожени оръжия 1,350,000,000
Глобални стати за защита на Valkyrie
Общо атаки срещу Valkyrie 73
Общо атаки срещу Valkyrie използвайки 15 хода 61
Общо злато ограбено от Valkyrie 13,252,463,792
Общо ходове използвани срещу Valkyrie 927
Средно злато за атаки с 15 хода срещу Valkyrie 217,253,505
Общо войници убити от атакуващия 59,847
Общо войници изгубени при защита 32,004
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу Valkyrie 180
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу Valkyrie 483,104,198
Общо Helltargets хайки 50
Общо откраднато злато от helltargets 12,775,027,883
Общи призовавания на змията срещу Valkyrie 2
Общо шпиони убити от Megalicker 110,000
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 300
Златни щети от унищожени оръжия 450,000,000