MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за Fallen_Angels
Общо Атаките на другите 398
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 391
Общо злато откраднато от други. 71,155,378,237
Обшо използвани връщаня 5,887
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 181,983,065
Общо войници изгубени в атакуване 61,153
Общо войници, убити в други атаки 80,797
Общо Bloodjewels са атакувани от Fallen_Angels използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от Fallen_Angels използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 377
Общо откраднато злато от helltargets 70,627,908,124
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 281,800,564
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 871
Златни щети от унищожени оръжия 1,306,500,000
Глобални стати за защита на Fallen_Angels
Общо атаки срещу Fallen_Angels 173
Общо атаки срещу Fallen_Angels използвайки 15 хода 157
Общо злато ограбено от Fallen_Angels 41,329,611,960
Общо ходове използвани срещу Fallen_Angels 2,432
Средно злато за атаки с 15 хода срещу Fallen_Angels 263,245,936
Общо войници убити от атакуващия 155,955
Общо войници изгубени при защита 179,488
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу Fallen_Angels 280
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу Fallen_Angels 0
Общо Helltargets хайки 152
Общо откраднато злато от helltargets 40,465,792,510
Общи призовавания на змията срещу Fallen_Angels 2
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 750
Златни щети от унищожени оръжия 1,125,000,000