MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за Vampu
Общо Атаките на другите 10
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 10
Общо злато откраднато от други. 1,748,587,872
Обшо използвани връщаня 150
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 174,858,787
Общо войници изгубени в атакуване 0
Общо войници, убити в други атаки 459
Общо Bloodjewels са атакувани от Vampu използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от Vampu използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 10
Общо откраднато злато от helltargets 1,748,587,872
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 180,572,719
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на Vampu
Общо атаки срещу Vampu 346
Общо атаки срещу Vampu използвайки 15 хода 341
Общо злато ограбено от Vampu 144,799,353,825
Общо ходове използвани срещу Vampu 5,148
Средно злато за атаки с 15 хода срещу Vampu 424,631,536
Общо войници убити от атакуващия 476
Общо войници изгубени при защита 264,245
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу Vampu 0
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу Vampu 0
Общо Helltargets хайки 335
Общо откраднато злато от helltargets 144,680,695,214
Общи призовавания на змията срещу Vampu 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0