MMORPG Free Online game
Free online MMORPG free online mmorpg help

Login
Username:
Password:
Global Атака статистически данни за Vampu
Общо Атаките на другите 10
Общо атаки от други използвали 15 обръщаня 10
Общо злато откраднато от други. 1,748,587,872
Обшо използвани връщаня 150
Средна злато от нападениея,на 15 атака се обновява 174,858,787
Общо войници изгубени в атакуване 0
Общо войници, убити в други атаки 459
Общо Bloodjewels са атакувани от Vampu използване Helldragon 0
Общо банки за златото са атакувани от Vampu използване Cerberus 0
Общо Helltargets хайки 10
Общо откраднато злато от helltargets 1,748,587,872
Общо изпоиолзвани служители Snake King 0
Общо Spies убити от предизвикване Megalicker 0
Общо Monster Hunters убити от предизвикване OmegaInferno 0
"Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 180,572,719
Spell "Атака" Gold stolen средно последните 5 победни атаки 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0
Глобални стати за защита на Vampu
Общо атаки срещу Vampu 150
Общо атаки срещу Vampu използвайки 15 хода 147
Общо злато ограбено от Vampu 36,591,315,602
Общо ходове използвани срещу Vampu 2,227
Средно злато за атаки с 15 хода срещу Vampu 248,920,514
Общо войници убити от атакуващия 476
Общо войници изгубени при защита 46,948
Общо Bloodjewels са атакувани от Helldragon срещу Vampu 0
Общо банки за златото са атакувани от Cerberus срещу Vampu 0
Общо Helltargets хайки 140
Общо откраднато злато от helltargets 36,472,656,991
Общи призовавания на змията срещу Vampu 1
Общо шпиони убити от Megalicker 0
Общо ловци на чудовища убити от OmegaInferno 0
Общо Hellswords и adamantium armors унищожен 0
Златни щети от унищожени оръжия 0